Assistor-Uuttera on läpäissyt lisävarusteasennuksien (COP) auditoinnin

Assistor-Uuttera on läpäissyt Hangon toimipisteessä menestyksekkäästi tuotantovaatimusten mukaisen TOYOTA-lisävarusteasennuksen auditoinnin (Conformity of Production, COP). Assistor-Uuttera on nyt ainoa ajoneuvologistiikkayritys Suomessa, jolla on tämä valtuutus.

COP-sertifikaatti on voimassa 3 vuotta ja noudattaa erittäin tiukkoja EU-määräyksiä (direktiivi 2007/46/EY ja EU-asetus 2018/858). COP-sertifikaatti vahvistaa, että Assistor-Uutteran Hangon toimipisteessä varustellut autot vastaavat tehdashyväksyttyjä ajoneuvoja.

Itse auditoinnin suoritti Vinçotte. Auditoinnissa olivat lisäksi tukena TOYOTA Auto Finland ja TOYOTA Motor Europe. Vinçotte on BELACin valtuuttama tarkastuslaitos.

COP-sertifikaatti vahvistaa Assistor-Uutteran Lean-työmenetelmien strategiaa yhdessä aiemmin hankittujen ISO9001/14001/45001-sertifikaattien kanssa.